Witaj na stronie Ancora! Obecnie znajdujesz się w zakładce Gwarancje ubezpieczeniowe.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Najkorzystniejszą formą zabezpieczenia, jaka obecnie funkcjonuje w obrocie gospodarczym, jest gwarancja. Pozwala ona na zamianę wpłaty gotówkowej na dokument ubezpieczeniowy, bez równoczesnej blokady środków pieniężnych firmy. W sytuacji gdy wnioskodawca nie wywiąże się z warunków umowy kontraktu, ubezpieczyciel, w ramach udzielonej gwarancji, zapewnia beneficjentowi wypłatę określonej kwoty pieniężnej. Najczęściej stosowanymi gwarancjami są:

  • gwarancje wadialne (przetargowe) – wykorzystywane na etapie składania ofert handlowych; gwarancje należytego wykonania kontraktu – stosowane po wygraniu przetargu, zabezpieczają okres realizacji kontraktu oraz okres po uzyskaniu odbioru końcowego;
  • gwarancje usunięcia wad i usterek.

Zdecydowanie rzadziej stosowane są gwarancje kaucyjne, zwrotu zaliczki, zapłaty wierzytelności handlowej, spłaty należności celnych i podatkowych.