Witaj na stronie Ancora! Obecnie znajdujesz się w zakładce Ubezpieczenia grupowe.

Ubezpieczenia grupowe

Jest to kompleksowe ubezpieczenie przeznaczone dla grup pracowniczych i zawodowych. Zapewnia uzyskanie świadczenia w przypadku powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu (całkowitego lub częściowego) bądź śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. Ochroną mogą być objęte także inne zdarzenia np. poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, śmierć rodzica lub teścia, urodzenie dziecka. Na wniosek Ubezpieczonego zakresem proponowanych świadczeń można objąć także współmałżonka. Niewątpliwą zaletą ubezpieczenia grupowego jest jego szeroki zakres, brak konieczności wykonywania badań medycznych, możliwość ubezpieczenia członków rodziny, szybka pomoc finansowa w sytuacjach wystąpienia nagłych zdarzeń losowych oraz relatywnie niska składka w stosunku do zakresu ubezpieczenia.