Witaj na stronie Ancora! Obecnie znajdujesz się w zakładce Floty pojazdów.

Floty pojazdów

Ubezpieczenia flot samochodowych to pełna ochrona środków transportu, obejmująca swoim zakresem ubezpieczenia OC, AC, NNW, Assistance, Auto Szyba. Każdorazowo oferta ubezpieczeniowa dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Korzyści wynikające z takiego rozwiązania to możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów do jednej daty, uproszczone procedury zawierania umów ubezpieczenia oraz likwidacji szkód, brak pomniejszania sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowania i, przede wszystkim, możliwość negocjacji stawek ubezpieczeniowych.