Witaj na stronie Ancora! Obecnie znajdujesz się w zakładce Inwestycje budowlane.

Inwestycje budowlane

Zadaniem tego ubezpieczenia jest objęcie ochroną całego procesu realizacji inwestycji. Zabezpiecza się w ten sposób interesy inwestora, wykonawcy oraz wszystkich podmiotów formalnie zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Przedmiotem ubezpieczenia są roboty budowlane, na które składa się wartość wykonywanych prac, wszelkie wykorzystane i składowane materiały, sprzęt i maszyny budowlane, zaplecze budowy, a także mienie pozostające na terenie wykonywanych prac kontraktowych. Ochronę można rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi pracami budowlanymi (sekcja II) oraz o dodatkowe klauzule, ostatecznie kształtujące zakres ubezpieczenia.