Witaj na stronie Ancora! Obecnie znajdujesz się w zakładce Przewoźnicy drogowi i spedytorzy.

Przewoźnicy drogowi i spedytorzy

Poza ubezpieczeniem posiadanej floty pojazdów, przedsiębiorca prowadzący firmę transportową powinien także wykupić ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym lub międzynarodowym. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest wówczas odpowiedzialność cywilna za szkody w przewożonej przesyłce powstałe z winy przewoźnika.

Dodatkowo firmy spedycyjne powinny wykupić ubezpieczenie OC spedytora czy też ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo).