Witaj na stronie Ancora! Obecnie znajdujesz się w zakładce OC działalności.

OC działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody rzeczowej lub osobowej osobie trzeciej, jak również niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania kontraktowego. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zapewnia ochronę ubezpieczeniową przed skutkami takich zdarzeń. Ubezpieczeniem objęte są także szkody wyrządzone przez pracownika ubezpieczonej firmy. Istnieje również możliwość rozbudowania parasola ochronnego o OC za produkt, OC za szkody wyrządzone pracownikowi, OC z tytułu zanieczyszczenia środowiska, OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców, OC za szkody w mieniu najmowanym, OC za szkody powstałe podczas prac ładunkowych. Dobór klauzul dodatkowych uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności, struktury przedsiębiorstwa i posiadanego mienia.