Witaj na stronie Ancora! Obecnie znajdujesz się w zakładce OC grup zawodowych.

OC grup zawodowych

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu zapewniają ochronę ubezpieczeniową przed roszczeniami osób trzecich za szkody spowodowane przez ubezpieczonego  związane z wykonywanym zawodem lub prowadzoną działalnością. Ten rodzaj ubezpieczenia przeznaczony jest m.in. dla zarządców nieruchomości, inżynierów budownictwa i architektów, adwokatów, notariuszy, doradców podatkowych, lekarzy i wszystkich innych podmiotów, które posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania zawodu wymagającego szczególnej odpowiedzialności.