Witaj na stronie Ancora! Obecnie znajdujesz się w zakładce OC managera (D&O).

OC managera (D&O)

Ubezpieczenie to kierowane jest do członków władz spółek kapitałowych tj. członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, prokurentów, itp. Chronić ono ma członków tych organów przed skutkami osobistej, materialnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce, akcjonariuszom oraz osobom trzecim, spowodowane uchybieniami przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnionych funkcji. Ochroną ubezpieczenia można objąć także działania z przed daty zawarcia ubezpieczenia.