Witaj na stronie Ancora! Obecnie znajdujesz się w zakładce Zasady dobrej praktyki brokerskiej.

Zasady dobrej praktyki brokerskiej

Każdy Program Ubezpieczeniowy przygotowywany jest przez nas w sposób rzetelny i przemyślany. Nasze działania zmierzają do tego, aby ubezpieczyciel zmodyfikował zakres ogólnych warunków ubezpieczenia w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadały one potrzebom Klienta i tworzyły możliwie największy parasol ochronny.

Umowy ubezpieczeniowe podpisywane są wyłącznie z zaufanymi i sprawdzonymi zakładami ubezpieczeń. Gwarantuje to optymalną ochronę ubezpieczeniową oraz wypłatę należnego odszkodowania.

Broker w swoich działaniach kieruje się uczciwością zawodową oraz przestrzega zasady poufności. Dobro klienta stawia jako dobro najwyższe.
Dobra współpraca brokera z Klientem oparta jest na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu.