Witaj na stronie Ancora! Obecnie znajdujesz się w zakładce Przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa

Odpowiedni dobór produktów ubezpieczeniowych uzależniony jest od specyfiki i rozmiaru prowadzonej działalności.

Podstawowym zadaniem ubezpieczeń majątkowych jest objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku przedsiębiorstwa (budynki, lokale biurowe, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, maszyny, urządzenia i wyposażenie, wartości pieniężne, mienie pracownicze, itp.) od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz innych przyczyn określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zakres takiej ochrony można rozbudować m.in. o ubezpieczenie utraty zysku. Można też zastosować ubezpieczenia dedykowane dla poszczególnych grup posiadanego mienia, np. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń. Są to warunki oparte na bazie ubezpieczenia od wszystkich rodzajów ryzyka (All Risk).